POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

Struktura organizacyjna

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

lek. wet. Paweł Szczepański

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Środzie Wielkopolskiej

 

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Lp.

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

Stanowisko

1.

lek. wet. Agnieszka         Drobek - Gilowska

Starszy Inspektor Weterynaryjny 
ds. zdrowia i ochrony zwierząt

2.

mgr inż. Iwona Stanicka

Starszy Inspektor Weterynaryjny
ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Lp.

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

Stanowisko

1.

lek. wet. Sylwia Konderak

Inspektor Weterynaryjny
ds. bezpieczeństwa żywności

2.

mgr Agata Kaniecka

Starszy Kontroler Weterynaryjny

 

ZESPÓŁ DO SPRAW PASZ I UTYLIZACJI

Lp.

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

Stanowisko

1.

lek. wet. Anita Ambroziak

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji, IRZ i cross        - compliance

2.

mgr Agata Kaniecka

 

Starszy Kontroler Weterynaryjny

 

ZESPÓŁ DO SPRAW ADMINISTRACYJNO - FINANSOWYCH

 

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

Stanowisko

1.

mgr Katarzyna Szałecka

Główny Księgowy

2.

Paulina Pawełczyk

Starszy Specjalista ds. kadr i płac

3.

mgr Żaneta Rodowska

Starszy Referent

4.

Marta Klemens

Referent

     
     


Data aktualizacji: 07.11.2019, 11:00

Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: srodaw.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl