POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska

WYZNACZENIA 2013

Data opublikowania ogłoszenia: 13.12.2012 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w związku z wyznaczeniami na rok 2013 poszukuje kandydatów na prace zlecone:

 

LEKARZ WETERYNARII – ZLECENIOBIORCA

 

Miejsce wykonywania pracy: powiat średzki (zgodnie z wyznaczeniem PLW)

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-       -  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - dotyczy osób nowo przyjętych;

-       - aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

-       - aktualne badania okulistyczne;

-       - zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii dotyczy osób nowo przyjętych;

-       - wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

-       - Wniosek skierowany do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej                    

o wyznaczenie na rok 2012 z proponowanym rodzajem wyznaczenia - zgodnie z ustawą               

z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Teks jednolity: Dz. U. z 8 czerwca

2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 02.01.2013r. do godz. 12:00

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Środzie Wlkp.

ul. Kosynierów 48

63-000 Środa Wlkp.

Osoba kontaktowa Lek. wet. Dariusz Karczewski

Tel. kontaktowy 061 28 534 76

Kontakt z nami

Nasz adres:

ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp.

Kontakt z nami:
tel./fax: (61) 285 34 76, (61) 285 86 93

e-mail: piwsroda@wiw.poznan.pl

 

 

 

www.piwsrodawlkp.pl